Комунальний заклад дошкільної освіти(ясла-садок)комбінованого типу №1 "Калинка" Сокальської міської ради Львівської області
 
.

Нормативні документи

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ТА ПОСТАНОВИ            

Конвенція про права дитини
Закон України «Про охорону дитинства»
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про дошкільну освіту»

ВІДОМЧІ ДОКУМЕНТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Положення «Про дошкільний навчальний заклад»
Положення «Про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад»
Наказ МОН України «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу»
Інструкція «Про ділову документацію в дошкільних закладах»
Наказ МОН України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах»
Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу
Положення «Про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації
Лист МОН України № 1/9-349 від 19.05.2006

МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ

Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
Інструкція «Про порядок ведення трудових книжок працівників»
Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»
Наказ МОН України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам»
Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
Наказ МОН України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»
Постанова «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Методичний лист «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»
Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»
Наказ МОН України «Про затвердження «Типового обліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах»
Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для-дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»
Наказ МОН України «Про прийом дітей до 1 класу загальоосвітніх навчальних закладів»
Інструкція «Про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)
Лист МОН України «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Постанова «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»
Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах
Постанова «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»
Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах
Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
Про харчування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у загальноосвітніх навчальних закладах

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ ТА ОЗДОРОВЧА РОБОТА В ДНЗ

Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
Наказ МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»
Положення «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу»
Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі
Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Національна доктрина розвитку освіти — затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002
2. Закон України «Про охорону дитинства» —від 26 квітня 2001р. №2402-11121

Нормативно-правове організаційне забезпечення системи дошкільної освіти в Україні

1. Закон «Про дошкільну освіту» — Указ Президента України від 1 липня 2001р. №2628-111
2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні — 1999 р
3. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні — 2002р
4. Положення про дошкільний навчальний заклад —Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р,№ 305
5. Примірний статус дошкільного навчального закладу — 24 квітня 2003 р. № 257 289
6. Положення про навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад» —Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306
7. Прийом до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів — від 07 квітня 2005 р. № 204
8. Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України від 03 травня 1997 р. № 127
9. Про затвердження положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів — від 19 жовтня 2001 р. № 691
10. Про затвердження Типового Положення про центри практичної психології і соціальної роботи — від 14 серпня 2000 р. № 395
11. Наказ щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби — від 27 серпня 2000 р. № 1/9-352
12. Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах :—від 17 серпня 2005 р. №1/9 — 431
13. Про організацію навчання учнів 1-го класу на базі дошкільного навчального закладу — від 18 червня 2001 р. № 1/9 — 231 (лист МОН України)
14. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади — від 18 грудня 2000 р. №1/9 —510 (лист МОН України)
15. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності —від 07 листопада 2000 р. №522
16. Про затвердження порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних, і позашкільних навчальних закладів від 24 липня 2001р. №553
17. Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів — Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001р. №1614
18. Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад — від 20 лютого 2002 р. № 114 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України. 13.05.2002 р. №428/6716

Програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти в Україні

1. Про проведення апробації Базової програми розвитку дітей дошкільного віку — від 01 квітня 2004 р. № 264
2. Про внесення змін до наказу «Про проведення апробації Базової програми розвитку дітей дошкільного віку». — від 17 грудня 2004 р. № 949
3. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах — від ЗО січня 1998 р. № 32
4. Про планування освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах —від 01 жовтня 2002 р. 5. № 1/9 — 434 (лист МОН України)
5. Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі — від 27 серпня 2004 р. № 1/9 —438 (лист МОН України)
6. Про організацію та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах —від 06 червня 2005р. №1/9 —306 (лист МОН України)
7. Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах — від 11 серпня 2002 р. № 509

Кадрове забезпечення та медичне забезпечення системи дошкільної освіти

1. Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. №118
2. Про затвердження встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах
3. Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096
4. Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №346
5. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року №826
7. Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі Наказ від 30.08.2005 № 432/496 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 р. за № 1090/11370
8. Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах —від 1 липня 2005 року №242/329
9. Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591
10. Орієнтовна інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу.