Комунальний заклад дошкільної освіти(ясла-садок)комбінованого типу №1 "Калинка" Сокальської міської ради Львівської області
 
.

фінансова звітність

                          "Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)"     
"Звіт
 про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма N 4-1м)"                      
за перше півріччя 2019 року                      
                      
                   КОДИ   
Установа   Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) кобінованого типу №1 "КАЛИНКА" Сокальської міської ради Львівської області              за ЄДРПОУ  25555087   
Територія   Сокаль              за КОАТУУ  4624810100   
Організаційно-правова форма господарювання   Комунальна організація (установа, заклад)              за КОПФГ  430   
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -                          
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -                          
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 002 - Виконавчі органи місцевих рад                      
"Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0211010 - Надання дошкільної освіти
"                      
"Періодичність: квартальна (проміжна)
Одиниця виміру: грн. коп.  "                      
Показники КЕКВ Код рядка  Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року   Перераховано залишок  Отримано залишок  Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік)     Залишок на кінець звітного періоду (року)    
     усього  у тому числі на рахунках в установах банків      усього у тому числі    усього  у тому числі на рахунках в установах банків  
              перераховані з рахунків в установах банків  спрямовано на погашення заборгованості загального фонду      
                усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків     
1 2 3  4 5  6 7  8  9 10 11  12 13 14  15  
Надходження коштів – усього X 010  258 750,00 -  - -  28 943,49  103 330,51 X X  X X 82 579,19  -  
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020  258 750,00 X  X X  X  103 330,51 X X  X X X  X  
Від додаткової (господарської) діяльності X 030  - X  X X  X  - X X  X X X  X  
           

  "Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)"      
"Звіт
 про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами
власних надходжень
(форма N 4-2м)"                    
за перше півріччя 2019 року                    
                    
                 КОДИ   
Установа Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) кобінованого типу №1 "КАЛИНКА" Сокальської міської ради Львівської області             за ЄДРПОУ   25555087   
Територія Сокаль             за КОАТУУ   4624810100   
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)             за КОПФГ   430   
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -                        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -                        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 002 - Виконавчі органи місцевих рад                    
"Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0211010 - Надання дошкільної освіти
"                    
"Періодичність: квартальна (проміжна) 
Одиниця виміру: грн. коп. "                    
Показники "КЕКВ
та/або
ККК" Код рядка  Затверджено на звітний рік  Залишок на початок звітного року   Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) "Касові
за звітний період (рік)"    "Залишок
на кінець звітного періоду (року)"     
      усього  у тому числі на рахунках в установах банків   усього  у тому числі перераховані з рахунків в установах банків       
               усього   у тому числі на рахунках в установах банків  
1 2 3  4  5  6 7 8 9  10  11   12  
Надходження коштів - усього X 010  19 990,00  -  - - - X  X  -   -  
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків X 020  19 990,00  X  X X - X  X  X   X  
  

  "Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)"     
"Звіт
 про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2м)"                 
за перше півріччя 2019 року                 
                 
              КОДИ   
Установа Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) кобінованого типу №1 "КАЛИНКА" Сокальської міської ради Львівської області           за ЄДРПОУ  25555087   
Територія Сокаль           за КОАТУУ  4624810100   
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)           за КОПФГ  430   
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -                     
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -                     
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 002 - Виконавчі органи місцевих рад                 
"Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0211010 - Надання дошкільної освіти
"                 
"Періодичність: квартальна (проміжна) 
Одиниця виміру:  грн. коп. "                 
Показники "КЕКВ
та/або
ККК" Код рядка Затверджено на звітний рік  Затверджено на звітний період (рік)  Залишок на початок звітного року  Надійшло коштів за звітний період (рік)  "Касові
за звітний період (рік)"  "Залишок
на кінець звітного періоду (року)"    
1 2 3 4  5  6  7  8  9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 4 230 110,00  2 271 860,00  -  2 249 640,00  1 904 534,69  345 105,31    
"у тому числі:
Поточні видатки" 2000 020 4 230 110,00  -  -  2 249 640,00  1 904 534,69  345 105,31    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 2 843 720,00  -  -  1 512 190,00  1 378 853,14  133 336,86    
Оплата праці 2110 040 2 330 920,00  1 239 500,00  -  1 239 500,00  1 119 280,08  120 219,92    
Заробітна плата 2111 050 2 330 920,00  -  -  1 239 500,00  1 119 280,08  120 219,92    
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 -  -  -  -  -  -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 512 800,00  272 690,00  -  272 690,00  259 573,06  13 116,94    
Використання товарів і послуг 2200 080 1 386 390,00  -  -  737 450,00  525 681,55  211 768,45    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 49 940,00  -  -  -  -  -    
 

              Виконавчий комітет Сокальської міської ради                  
КАСОВІ ВИДАТКИ ПО ДДУ У 2018 РОЦІ
Показник КЕКВ Планові призначення на рік Касові видатки по місяцях у 2018 році   Касові видатки РАЗОМ Залишок призначень до кінця року Потреба до кінця року Додаткова потреба (залишок) до кінця року
січень  лютий березень квітень травень  червень липень серпень вересень жовтень на 1.11 листопад грудень  
                            касові              
Заробітна плата 2111 12330920                     9632838,22       9632838 2698081,8    
Нарахування на оплату праці 2120 2712800                     2165118,41       2165118 547681,59    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210                       166039,72       166039,7 -166039,7    
Медикаменти 2220                               0 0    
Продукти харчування 2230 1869580                     2421832,57       2421833 -552252,6    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 107710                     127295,1       127295,1 -19585,1    
Видатки на відрядження 2250 35830                     10281,31       10281,31 25548,69    
Оплата теплопостачання 2271 2770000                     1752886,04       1752886 1017114    
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 143870                     82450,37       82450,37 61419,63    
Оплата електроенергії 2273 770260                     372457,3       372457,3 397802,7    
Оплата природного газу 2274 476860                     314020,1       314020,1 162839,9    
Інші поточні видатки 2800 5000                     2025,61       2025,61 2974,39    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110                       115414       115414 -115414    
Капітальний ремонт інших об"єктів 3132                       319509,8       319509,8 -319509,8    
Всього   21222830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17482168,55 0 0   17482169 3740661,5 0 0
                                         
Міський голова                                        
                                         
Начальник фінансово-господарського відділу                                        
                                           
                                           
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

КАСОВІ ВИДАТКИ ПО ДДУ №1 У 2018 РОЦІ
Показник КЕКВ Планові призначення на рік Касові видатки РАЗОМ Залишок призначень до кінця року    
 
               
Заробітна плата 2111 2033980 2033980 0    
Нарахування на оплату праці 2120 447480 447480 0    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 120740 120740 0    
Медикаменти 2220 4000 4000 0    
Продукти харчування 2230 447205 447205 0    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 14610 14610 0    
Видатки на відрядження 2250 4500 4500 0    
Оплата теплопостачання 2271 512440 512440 0    
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 18310 18310 0    
Оплата електроенергії 2273 97030 97030 0    
Оплата природного газу 2274 20760 20760 0    
Інші поточні видатки 2800 1000 1000 0    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 25819 25819 0    
Капітальний ремонт інших об"єктів 3132 84740 84740 0    
Всього   3832614 3832614 0    
             
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАСОВІ ВИДАТКИ ПО ДДУ №1 У 2018 РОЦІ
Показник КЕКВ Планові призначення на рік Касові видатки РАЗОМ Залишок призначень до кінця року    
 
               
Заробітна плата 2111 2033980 2033980 0    
Нарахування на оплату праці 2120 447480 447480 0    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 120740 120740 0    
Медикаменти 2220 4000 4000 0    
Продукти харчування 2230 447205 447205 0    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 14610 14610 0    
Видатки на відрядження 2250 4500 4500 0    
Оплата теплопостачання 2271 512440 512440 0    
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 18310 18310 0    
Оплата електроенергії 2273 97030 97030 0    
Оплата природного газу 2274 20760 20760 0    
Інші поточні видатки 2800 1000 1000 0    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 25819 25819 0    
Капітальний ремонт інших об"єктів 3132 84740 84740 0    
Всього   3832614 3832614 0    
             
             

 

                                           
              Виконавчий комітет Сокальської міської ради                  
КАСОВІ ВИДАТКИ ПО ДДУ №1 У 2018 РОЦІ
Показник КЕКВ Планові призначення на рік Касові видатки по місяцях у 2018 році   Касові видатки РАЗОМ Залишок призначень до кінця року Потреба до кінця року Додаткова потреба (залишок) до кінця року
січень  лютий березень квітень травень  червень липень серпень вересень жовтень на 1.11 листопад грудень  
                            касові              
Заробітна плата 2111 2004280 169449,62 167504,6 152115,27 155541,6 166425,7 352074,3 38814,44 156260,7 195876,2 159377,2 1713439,48       1713439 290840,52    
Нарахування на оплату праці 2120 440940 42837,77 37941,86 34236,3 35690,99 39058,21 78815,26 8712,1 35159,34 44366,11 36292,6 393110,54       393110,5 47829,46    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210                       22448 84240     22448 -22448    
Медикаменти 2220                               0 0    
Продукти харчування 2230 225150 14279 24599 35029 40699 39512 46691 1868 45993 37653 48980 335303       335303 -110153    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 14610                     21081,17       21081,17 -6471,17    
Видатки на відрядження 2250 4500                     1124,91       1124,91 3375,09    
Оплата теплопостачання 2271 512440                     356957,83       356957,8 155482,17    
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 18310                     14629,93       14629,93 3680,07    
Оплата електроенергії 2273 97030                     41747,03       41747,03 55282,97    
Оплата природного газу 2274 20760                     10007,31       10007,31 10752,69    
Інші поточні видатки 2800 1000                             0 1000    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110                               0 0    
Капітальний ремонт інших об"єктів 3132                               0 0    
Всього   3339020 226566,39 230045,4 221380,57 231931,6 244995,9 477580,5 49394,54 237413 277895,3 244649,8 2909849,2 84240 0   2909849 429170,8 0 0
                                         
    2210                 2240                    
                                           
  ліжечка з міц.б. 15620 листопад       інтернет 950              
  ліжечка з район.б. 13000         укртелеком 608,95              
  ліжечка з обл.б. 42120         профдезвідділ 12483,55              
  ліжечка з спонс. 11500         вивіз ТПВ 4056,24              
  ліжечка з громади 2000         перевірка димовентиляційних каналів 145,67              
  разом ліжечка (80 шт) на суму: 84240         повірка лічил.газу 69,49              
  лічильник газовий 1650         перевірка димових та вентил.каналів 118,92              
  госп.товари(дод.додаєт.) 20798         за зняття та встановл.газ.ліч. 786,52              
              за негарантійн.ремонт теплоліч. 1740              
              за перевірку димоходів 121,83              
                21081,17              
                               
                    3132                
                    кап.рем.буд ДНЗ№1 24380 листопад            
                    проек.кошт.док.кап.рем.буд ДНЗ№1 2315,8              
                      26695,8              

 

 

 

 

         
       
       
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду         
за січень - жовтень  2017р.    
           
Установа Виконавчий комітет Сокальської міської ради (дошкільні установи) КПКВ - 1010      
           
Одиниця виміру: грн, коп.          
 
Показники КЕКВ та/або ККК Надійшло коштів Видатки    
   
   
1 2 7 8    
Видатки  -  усього Х 2 852 270,08 2 851 910,08    
у тому числі:
Поточні видатки
2000        
Оплата праці і нарахування на заробітну плату (в т.ч. освітня субвенція) 2100        
Використання товарів і послуг 2200 2 852 270,08 2 851 910,08    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар* 2210 147 771,68 147 771,68    
Медикаменти 2220 10 000,00 10 000,00    
Продукти харчування (дошкільні групи та пільгові категорії) 2230 920 330,03 919 970,03    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 157 448,85 157 448,85    
Видатки на відрядження 2250 8 637,27 8 637,27    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  ** 2270 1 608 082,25 1 608 082,25    
Кошти для участі в конкурсух, олімпіадах, змаганнях 2280        
Стипендії  2720 - -    
Капітальні видатки 3000 126 363,70 126 363,79    
Придбання основного капіталу 3100 126 363,79 126 363,79    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - -    
  Капітальний ремонт 3132 126 363,79 126 363,79